Dell I3/ 7th Gen Laptop/ New/ 6 Gb Ddr4 Ram/ 2.4 G Hz/ 1 Tb

පළ කරන ලදි 23 සැප් 3:07 පව, රත්නපුර, රත්නපුර

රු 54,100
අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ග:
ලැප්ටොප් පරිගණක / නෝට්බුක්
වෙළඳ නාමය:
Dell
මාදිලිය:
Dell 3567 Inspiron
විස්තරය
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd අමතන්න
0767867054