Dell 3576 8th Gen i3 Laptop/ B-New/ 4GB/ Full HD/ 1TB/ Win 10

පළ කරන ලදි 09 සැප් 2:40 පව, රත්නපුර, රත්නපුර

රු 65,000
අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ග:
ලැප්ටොප් පරිගණක / නෝට්බුක්
වෙළඳ නාමය:
Dell
මාදිලිය:
Dell 3576 Inspiron
විස්තරය
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd අමතන්න
0767867054