ඩීමෝ බ්ට්ටා

Asanka විසින් අවශ්‍යව ඇත19 ඔක් 7:41 පවතංගල්ල, හම්බන්තොට


ගෙවාගෙන යාම සදහා ඩීමෝ බ්ට්ටා වාහනයක් අවශ්‍යයි.අතට පොඩි ගානක් දීලා ගන්න බැලුවේ .


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715770798

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න