ඩැල්මේෂන් බැල්ලි පැටවකු විකිණීමට

Akila විසින් විකිණිමට13 මැයි 7:43 පෙරවරුවරකාපොල, කෑගල්ල

රු 23,000

ගිවිසගත හැකි මිල


අවුරුදු 1 යි.
කලු සහ සුදු
ඉතා නිරෝගීව වැඩී ඇත.
ඉතා ක්‍රියාශීලීයි.


සත්ව වර්ගය:
බල්ලන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්