චොකලට් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශය - ගාල්ල

චොකලට් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශය - ගාල්ල

පළ කරන ලදි 23 ජුලි 10:08 පව, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
සේවා යෝජකයා:
private user
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 37,000 - 48,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
JL Lanka Company (Pvt) Ltd.
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න