C O M P L E T This Perfect New House For Sale - Negombo

පළ කරන ලදි 09 අගෝ 12:02 පෙරවරු, මීගමුව, ගම්පහ

රු 17,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Dalupatha, Negombo
කාමර:
3
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
1,880.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
14.0 පර්චස්
විස්තරය
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
MSM Homes අමතන්න
0773928039