බර වාහන රියදුරු සහ පණිවිඩකරු

බර වාහන රියදුරු සහ පණිවිඩකරු

පළ කරන ලදි 19 අප්‍රේල් 4:23 පව, වත්තල, ගම්පහ
1345නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
𝐋𝐎𝐋𝐂 Group
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
LOLC Careers ගම්පහ
LOLC Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් දෙසැම්බර් 2023
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න