බර වාහන රියදුරු මහතුන් සියලු ශ්‍රී ලංකික

බර වාහන රියදුරු මහතුන් සියලු ශ්‍රී ලංකික

පළ කරන ලදි 29 මැයි 11:32 පෙරවරු, කැලණිය, ගම්පහ
686නැරඹූ වාර ගණන
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 28 ජුනි 2024
සේවා යෝජකයා:
privet poster
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 45,000 - 80,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2024-06-28
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Day Light Deshiya Rakiya ගම්පහ
Day Light Deshiya Rakiya
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් නොවැම්බර 2017
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න