බොයිලේරු ක්‍රියාකරුවන් (පිරිමි)

බොයිලේරු ක්‍රියාකරුවන් (පිරිමි)

පළ කරන ලදි 13 මැයි 3:33 පව, කළුතර නගරය, කළුතර
572නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
Wijaya Products (pvt) Ltd.
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Wijaya Product Careers කළුතර
Wijaya Product Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න