බජාජ් ත්‍රීවීලර්

Chandima සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට15 පෙබ 1:54 පවරත්නපුර, රත්නපුර

රු 35,000


👉 බජාජ් 4S
👉 මූලික ගෙවීම 35000/=
👉 මුළු මුදල 345000/=
👉 310000/=ක් දක්වා ලීසිං පහසුකම
👉 අවම ලියකියවිලි පැයෙන් ලීසිං පහසුකම
👉 සුපිරි කන්ඩිශන් තත්වය
👉 මාස 03ක එන්ජින් වොරෙන්ටිය
👉 දින 07ක රනින් වොරෙන්ටිය
👉 අමතන්න


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
Mileage:
42,536 km
Model year:
2003
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0702700629

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Chandima

Used Three Wheelers


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Chandima වෙතින් තවත් දැන්වීම්