බෙදාහැරීමේ නියෝජිත වරුන්/වරියන් (යතුරුපැදි) - අනුරාධපුරය / මැදවච්චිය

බෙදාහැරීමේ නියෝජිත වරුන්/වරියන් (යතුරුපැදි) - අනුරාධපුරය / මැදවච්චිය

පළ කරන ලදි 11 ජුනි 5:17 පව, අනුරාධපුර නගරය, අනුරාධපුර
964නැරඹූ වාර ගණන
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Domestic Express Pvt Ltd (Domex)
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 30,000 - 80,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2024-05-17
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
 Domestic Express (Pvt) Ltd අනුරාධපුර
Domestic Express (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2024
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න