බැංකු ණය වසර 7කට Wagonr FZ

Vehicle Loans සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 2 පෙබ 5:07 පෙරවරුහෝමාගම, කොළඹ


🚘🚘🚘  Details /විස්තරය 🚘🚘🚘

🛑 ඔබ මහන්සියෙන් උපයන මුදලින් එපා වැඩිපුර පොලී ගෙවන්න..එන්න අවම වාරික සමග වැඩිම ණය මුදලක් අපෙන් ගන්න...

🛑Are you looking leasing or loan for your current use or dream vehicle? up to 90% & payments for 07 years...( LOWEST RATE IN THE MARKET ) 🚗🚕🚘🚖🚚

🛑 ලංකාවේ ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනවලට වඩා අඩුම වාරිකය දැන් අපෙන්...💆💯

🛑 අවුරැදු 7 ක් සදහා ගෙවීමේ පහසුකම
🛑 ලංකාවේ අවම වාරිකය..
🛑 එක් දිනකින් වාහනය ඔබ අතට
🛑 අවම ලියකියවිලි.
🛑කඩිනම් සුහද ශීලී සේවය.
🛑 දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත සේවාව
🛑 Islamic finance available
🛑 උපරිම ණය මුදල අපෙන්

🛑offfer Lowest Monthy Rentals in the market

🛑 ලංකාවේ විශාලතම ආයතනයක් වන අප වෙතින්  වැඩිම මුදල සමග අවම වාරිකය ඔබට ලබා දෙයි✔️

🛑 ලීසිං ගන්න දැන් රට වටේ යන්න ඕන නෑ ... කතා කරන්න අපිට ,අපි එන්නම් ඔබේ ලගටම.

🛑ඕනෑම ලියාපදිංචිකල නොකල ඕනෑම වාහනයකට පැයකින් ලීසිං

🛑ඔබේ අතේ ඇති මුදලට සරිලන ලීසිං විසදුම් අපෙන් පමණයි... 💰💰💰

🛑 If u need we can cosider structure/ Bulk payments also (අවශ්‍යනම්  අවසාන වාරිකයට bulk payment යොදා ලබා ගත හැක)

🛑 VEHICLE LEASING

✔️ 85% form Selling price - unregistered cars,cabs,jeep & dual purpose vehicles including mini trucks- Wagonr FX All category unregistered vehicles 🚘🚖🏎

✔️ 85% form Selling price - Wagonr Stingray registered all car range & dual purpose vehicles.Wagonr FZ ( All Vehicle Category )🚘

✔️ 90% for unregistered lorries & buses.(coaster,rosa,elf,canter,Isuzu,)

🕉 ☪ அனைத்து விதமான நிதியியல் சேவைகள்
வாகன கடன்கள், வாகன குத்தகை ,வீட்டு கடன் ,
தொடர்புகொள்ள அழையுங்கள் 📞

🚗🚗 ANY REGISTERED OR UN REGISTERED VEHICLES🎡

🚗🚗 ANY REGISTERED OR UN REGISTERED VEHICLES🎡 

🔇 Conditions Apply

📲 CALL FOR MORE DETAILS.


සේවා වර්ගය:
වාණිජ රථවාහන සේවා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777908067

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Vehicle Loans

Great Deals. Great Serviceමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Vehicle Loans වෙතින් තවත් දැන්වීම්