බැංකොක් කහ කුමුදු පැළ /snow Flake Yellow (bangkok )

sasitha විසින් විකිණිමට18 ජනවාරි 10:55 පෙරවරුමහරගම, කොළඹ

රු 60

♧ අවම මිලට උසස් තත්වයේ පැළ
♧නිසියාකාරව පැළ සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ උපදෙස්

CALL FOR MORE DETAILS. ...

📞 සියලුම පැළ වර්ග පිළිබඳ විමසීම සඳහා අමතන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718453930

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්