අනුරාධපුර ලොකු ගඩොල්

Pradeep Dissanayaka විසින් විකිණිමට23 නොවැ 1:42 පවනොච්චියාගම, අනුරාධපුර

රු 22

ඉතාමත් උසස් තත්ත්වයේ දර පොරනු ගඩොල් පහසු මිලට දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේසයකට ප්‍රවාහන කරුණු ලැබේ මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0763089960

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න