අංග සම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීම - දිවුලපිටිය

Rohana Land සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 2 සැප් 10:40 පවදිවුලපිටිය, ගම්පහ

රු 2,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


දිවුලපිටිය ,ගම්පහ බස් ,පාරට 150m (Vajira House නිවාස සංකීර්ණය ) මුළු නිවසම සිවිලිම ,සාලයට ටයිල්ස් ,ඉදිරිපිට මිදුලට වාහන 2 නැවතීමේ ඉඩකඩ ,


ලිපිනය:
දිවුලපිටිය ,ගම්පහ පාර වැවගෙදර
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
900.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
6.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774005531
 • 0774138239

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Rohana Land

Where Dreams Come Home


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Rohana Land වෙතින් තවත් දැන්වීම්