අලුතින් සෑදු නිවස සාදාරණ මිලකට ඉක්මනින් විකිණේ

පළ කරන ලදි 25 ඔක් 3:01 පව, මාලබේ, කොළඹ
රු 26,500,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Rathnarama road, Malabe
කාමර:
4
නානකාමර:
3
ප්‍රමාණය:
2,200.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
6.5 පර්චස්
විස්තරය
Siyaka Land Sale
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sarath අමතන්න
0717635101