අලුතින් සෑදු නිවස සාදාරණ මිලකට ඉක්මනින් විකිණේ

පළ කරන ලදි 20 ඔක් 9:51 පෙරවරු, මාලබේ, කොළඹ
රු 28,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Kahanthota Thunadahena Road, Malabe
කාමර:
4
නානකාමර:
4
ප්‍රමාණය:
2,800.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
Siyaka Land Sale
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sarath අමතන්න
0717635101
0774101518