අලුත් නිවසක් - මාලබේ

පළ කරන ලදි 13 ජුනි 11:57 පෙරවරු, මාලබේ, කොළඹ

රු 30,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
මාලබේ කහන්තොට .
කාමර:
6
නානකාමර:
5
ප්‍රමාණය:
2,600.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.0 පර්චස්
විස්තරය
Madusanka Properties
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Madusanka අමතන්න
0714198038