ඇලුමිනියම් වැඩ

NF Alumium Fabricator සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට14 මාර්තු 8:53 පෙරවරුකොට්ටාව, කොළඹ


ඇලුමිනියම් දොර ජනෙල් පැන්ටි කබට් shower cubicle සිවිලිම් ඇතුළු සියලුම ඇලුමිනියම් වැඩ පහසු මිලට විශ්වාසයෙන් කර ගැනීම සඳහා
NF Aluminium Fabricators

අපට කතා කරන්න


සේවා වර්ගය:
වෙනත් වෙළඳ සේවා
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775137971

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
NF Alumium Fabricator

Best Services Providedමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

NF Alumium Fabricator වෙතින් තවත් දැන්වීම්