අළුත්ම කඩකාමරය සමග නිවසක් ඩෙනියාය

SellFast | Galdola - Deniyaya - Sunila විසින් විකිණිමට 4 ජනවාරි 4:50 පවදෙනියාය, මාතර

රූ 4,800,000

සංශෝදිත මිල


ජනාකීර්ණ ස්ථානයක පිහිටි අළුත්ම කඩකාමරය සමග නිවසක් නිවසේ, නිදන කාමර 2යි, සාලය සහ නාන කාමරය හා මුළුතැන් ගෙයද සහිතව,
බෙදා වෙන් කල සින්නක්කර ඔප්පුව, ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට අඩි 50හේ සීමාවෙන් පිට ඉදිකර ඇත.
වර්ග අඩි 1600
මුදල් හදිස්සියකට විකිණීමට ඇත


දේපළ වර්ගය:
ගොඩනැගිල්ල
ලිපිනයන්:
Deniya Road Waralla
ප්‍රමාණය:
1,600 වර්ග අඩි
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0779953600

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
SellFast | Galdola - Deniyaya - Sunila

T.l - Authorized ikman.lk agent in Galdolaමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න