අගුව (backyard / Eave Roof) වැරැන්ඩා

Sivilima - Malabe සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට13 පෙබ 6:04 පවමහරගම, කොළඹ


ඔබේ නිවසේ අගුව (Backyard / Eave Roof) හෝ වැරැන්ඩා කොටස
ඉතා අලංකාරව ඕනෑම දේශගුණයකට ඔරොත්තු දෙන I-Panel යොදාගනිමින්
දැව නිමාවෙන් යුතුව අප පළපුරුදු කාර්මිකයින් ලවා ඉදිකරවා ගමු.
එකිනෙකට වෙනස් වර්ණ රටා රාශියක්.
සමාගම් වගකීමක් සහිතයි
දිගුකල් පවතී වර්ණ වෙනස් නොවේ නඩත්තුවෙන් තොරයි
කෘමි හානි නැත ජලයට ඔරොත්තු දෙයි
Advantages
FIRE RETARDANT ,WATER RESISTANT ,MAINTENANCE FREE,
ANY CLIMATE TOLERANT,NO CANCER EFFECT,NO NEED PAINT
HYGIENIC ,MOTH PROOF ,NO WASTE, LIGHT WEIGHT
Specifications
Features: Wearing Resistance, Water Proof, Flame Retarding, Aging Resistance, Smoothness, Flatness and Moth proof
Proof: Light in weight and easy to install.
Content: PVC - 45%, CaCO₃ - 55%
Surface: High Quality Laminated
Width: 4 inch,8 inch,10 inch
Length :8 Feets, 1 0 Feets, 4 feets
Thickness: 7.5mm, 8mm
Weight: 3.0 - 3.5 kg per square meter


සේවා වර්ගය:
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771163595
 • 0720400263

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sivilima - Malabe

The Best in Townමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Sivilima - Malabe වෙතින් තවත් දැන්වීම්