ඇගලුම් මැෂින් ක්‍රියාකරුවන්

ඇගලුම් මැෂින් ක්‍රියාකරුවන්

පළ කරන ලදි 22 මැයි 3:26 පව, මාතලේ නගරය, මාතලේ
205නැරඹූ වාර ගණන
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Jaya apparels (pvt) Ltd
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 40,000 - 80,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
උසස් පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
2
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2024-06-10
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Jaya Apparels Pvt Ltd මාතලේ
Jaya Apparels Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අප්රේල් 2024
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න