ඇබුල්ගම -පදිංචියටත් ආයෝජනයාටත් සුපිරි ඉඩම් අඩුවට

Prestige Lands ( Pvt ) Ltd සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට16 ජනවාරි 10:45 පවහංවැල්ල, කොළඹ

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


~ ~ ~ පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් සුපිරි ඉඩම් ~ ~ ~

දිනෙන් දින දියණු වෙමින් වෙමින් වටිනාකම වැඩිවෙන
නගර සීමාවක ඔබේ නිවහන ඉදිකර ගැනීමට හොඳම
ඉඩම අපෙන්

---------- හංවැල්ල-----------

ඔබට අවශ්ය සියලු පහසුකම් සමගින් සුපිරි නේවාසික
බිම් කොටස්

නල ජලය
තෙකලා විදුලිය
පුළුල් මාර්ග
පහසු ගෙවීමේ ක්රම සමගින්

ඔබේ බිම් කොටස අදම වෙන් කරවා ගන්න
අමතන්න ..........


ලිපිනය:
abulgama, panagoda
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
6.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713489489

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd

Where Dreams Come Home


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Prestige Lands ( Pvt ) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්