අඩුවට නිවසක් සහිත ඉඩමක් - නුගේගොඩ

පළ කරන ලදි 01 ජුනි 2:58 පව, නුගේගොඩ, කොළඹ

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
නුගේගොඩ පාගොඩ
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.5 පර්චස්
විස්තරය
Madusanka Properties
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Madusanka අමතන්න
0776720192