අඩුවට ඉඩමක් මාලබේ කොතලාවල

Madusanka Properties සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 2 ඔක් 2:08 පවමාලබේ, කොළඹ

රු 830,000 පර්ච් එකකට

ගිවිස ගත හැකි මිල


මාලබේ කොතලාවල පර්චස් 10 ක ඉඩමක් ව්කිණිමට ඇත
177 බස් මාර්ගයට ම්ටර් 300 යි
ඉතා හොඳ වැදගත් නිස්කලංක පරිසරය
මිල සාකච්ඡා කරගත හැක


ලිපිනය:
මාලබේ කොතලාවල
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714198038

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Madusanka Properties

Where Dreams Come Home


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Madusanka Properties වෙතින් තවත් දැන්වීම්