අඩුවට ඉඩමක් මාලබේ

පළ කරන ලදි 30 මැයි 11:42 පව, මාලබේ, කොළඹ

රු 400,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
මාලබේ තුන්කදහේන
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
Madusanka Properties
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Madusanka අමතන්න
0714198038