Acer i7/ 8th Gen B-New 256SSD+1TB/ 12GB RAM 150MX SVGA

පළ කරන ලදි 02 සැප් 8:03 පව, රත්නපුර, රත්නපුර

රු 123,100
අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ග:
ලැප්ටොප් පරිගණක / නෝට්බුක්
වෙළඳ නාමය:
Acer
මාදිලිය:
Acer E5-576G-801H
විස්තරය
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd අමතන්න
0767867054