Acer 8th Gen i7/ B-New/ 256SSD+1TB/ 12GB RAM/ 150MX Nvidea/ 1Y

පළ කරන ලදි 25 සැප් 12:20 පව, රත්නපුර, රත්නපුර

රු 122,000
අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ග:
ලැප්ටොප් පරිගණක / නෝට්බුක්
වෙළඳ නාමය:
Acer
මාදිලිය:
Acer Aspire 15 576G 86NL
විස්තරය
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shine Homes Super Center (Pvt) Ltd අමතන්න
0767867054