ආනයනික ඇන්තුරියම්

Dipal විසින් විකිණිමට10 නොවැ 1:09 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 1,600

ආනයනය කරන ලද ඇන්තුරියම් සිටුවා මසක් පමන වූ ඇන්තුරියම් ශාක
Cirano
Black Knight
Chocolate Giant
Aramon
Leganza
King Red


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713625480

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්