3. වාද්දූව - මොරොන්තුඩුව පාරේ මාවල හංදියට සමීපව

Park properties සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට22 ජනවාරි 10:54 පෙරවරුවාද්දුව, කළුතර

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

3. වාද්දූව - මොරොන්තුඩුව පාරේ මාවල හංදියට සමීපව කාපට් පාරට මුහුණලා නල ජලය සහිතව බිම් කොටස්. මූලිකව ලක්ශ 5ක් ගෙවා පදිංචි වන්න.


ලිපිනය:
වාද්දූව - මොරොන්තුඩුව පාරේ මාවල හංදියට සමීපව
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0779440680
 • 0764760750
 • 0763300320

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Park properties

The Place For everyoneමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Park properties වෙතින් තවත් දැන්වීම්