2019 අලුත්ම OCTAPAD TONE & SAMPALE

D.S TECHNOLOGY - MONARAGALA විසින් විකිණිමට 4 මැයි 4:49 පවමොනරාගල, මොණරාගල

රු 3,500

........D.S TECHNOLOGY-MONARAGALA........
........................................................................
OCTAPAD TONE AND SAMPALE
................................
...
ඔබට ඉතම අලංකර ලෙස නිර්මනය කරපු TONE & SAMPALE අත
..................................
අසන්නට ප්‍රිය වෙන්න නිර්මනය කර තිබේ.
....................
ඔබට කමති ස්තනයකට ගිහි ලස්සනට වදනය කරන්න ලස්සන TONE & SAMPALE තිබේ
...
මෙහි අලංකර TONE අත
මෙයට ඔබට ග්‍රම් TONE නොමිලේ ලබාදෙනුඅත
..........................
ඔබට මෙය ලබගනිමට ඔබ අපගේ ACCOUNTS NUMBER එකට හෝ අපගේ Ez CASH NUMBER එකට මුදල් දමු පසු අප ඔබට නිවසම ලබා දෙනු අත ( 1 දිනකින් ලබා දෙනු අත )
..................................
එය ඔබට අපහසුද
.......................
නත්නම් අප ඔබට
1.නම..........
2.ලිපිනය............
3.දුරකතන අංකය
SMS කරන්න
# එවිට ඔබට DVD නිවසට ලබුනු පසුව මුදල් ගෙවිය හක ( දින 3 පමන කාලයක් ගත්වේ )
..................................
........................අපහා එක්වන්න විශ්වසනිය සේවවක් ලබගන්න
..................................
.......................THANKS


අන්දම:
අලුත්
උපකරණ වර්ගය:
Sheet Music
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710381743

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්