Showing 1-25 of 70 ads

Jobs in Sri Lanka in Anuradhapura

Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - Light vehicle Driver - Anuradhapura
Light vehicle Driver - Anuradhapura

Day light company

Rs 25,000 - 35,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

3 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - කළමනාකරු - අනුරාධපුර
කළමනාකරු - අනුරාධපුර

Optimo International

Rs 65,000 - 70,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

3 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - ශාඛා කළමණාකරු - මහවිලච්චිය
ශාඛා කළමණාකරු - මහවිලච්චිය

Softlogic Holdings PLC

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

3 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - ශාඛා කළමණාකරු - අනුරාධපුරය
ශාඛා කළමණාකරු - අනුරාධපුරය

Softlogic Holdings PLC

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

3 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - Crew Member- Anuradhapura
Crew Member- Anuradhapura

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

5 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - Hotel Steward - Habarana
Hotel Steward - Habarana

Day light Grup

Rs 25,000 - 35,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

6 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - කාර්යාල කාර්ය සහයක - මෙදවචිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක - මෙදවචිය

Global HR Solutions (pvt) Ltd

Rs 17,500 - 25,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

6 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - Team Leader - Anuradhapura
Team Leader - Anuradhapura

FAIRMAX INTERNATIONAL (PVT) LTD

Rs 35,000 - 72,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

7 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැකිරාව
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැකිරාව

dl company

Rs 25,000 - 35,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

9 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - නිෂ්පාදන අංශ සේවිකාවන් - අනුරාධපුර
නිෂ්පාදන අංශ සේවිකාවන් - අනුරාධපුර

kithlanka

Rs 42,000 - 49,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

9 days
10 days
10 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - මානව සම්පත් කළමනාකරණය - අනුරාධපුර
මානව සම්පත් කළමනාකරණය - අනුරාධපුර

THE GRANTON GROUP

Rs 20,000 - 25,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

10 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - Room Assistant - Habarana
Room Assistant - Habarana

Newjob pvt ltd

Rs 35,000 - 45,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

10 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - රෑම්බොයි - අණුරාධපුර
රෑම්බොයි - අණුරාධපුර

Newjob pvtltd

Rs 35,000 - 45,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

10 days
Trainee Supervisor - Anuradhapura

gm group

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

11 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - மதவாச்சி
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - மதவாச்சி

S M C Holdings

Rs 38,000 - 42,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

11 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - Supervisor(Male/Female) - Anuradhapura
Supervisor(Male/Female) - Anuradhapura

DMI (PVT) LTD

Rs 32,000 - 36,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

12 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - ශාඛා කළමනාකරු - කැකිරාව
ශාඛා කළමනාකරු - කැකිරාව

Asia Group & Ruwisia Advertising

Rs 45,000 - 80,000

Anuradhapura, Jobs in Sri Lanka

13 days
Manager - Anuradhapura

granton international

Rs 45,000 - 85,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

13 days
Manager - Kekirawa

granton international

Rs 45,000 - 85,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

13 days
Manager - Eppawala

granton international

Rs 45,000 - 85,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

13 days
Manager - Galenbidunuwewa

granton international

Rs 45,000 - 85,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

13 days
Receptionist (Female) - Anuradhapura

CTC Receptions

Rs 18,000 - 20,000

Anuradhapura, Jobs in Sri Lanka

15 days
Jobs in Sri Lanka-Anuradhapura - කන්ටේනර් රිය සහයකින් - කැකිරාව
කන්ටේනර් රිය සහයකින් - කැකිරාව

DAY LIGHT(PVT)LTD

Rs 35,000 - 70,000

MEMBERAnuradhapura, Jobs in Sri Lanka

16 days

Do you have something to sell?

Post your ad on ikman.lk

Post an ad now!