ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ඉඩමක් | Boralugoda

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER15 May 12:21 pmHorana, Kalutara

Rs 550,000 per perch

පානදුර රත්නපුර බස් මාර්ගය මූණත පිහිටා ඇති පර්චස් 44ක වටිනා ඉඩමක් ව්කිණීමට...
විස්තර සඳහා අමතන්න


Address:
Boralugoda
Land type:
Commercial, Residential, Other
Land size:
44.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776311547

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real EstateShare this ad
Promote this ad