ව්‍යාපාරයකට ඉඩමක් - අම්බලන්ගොඩ

For sale by Amarasena 25 Mar 10:01 pmAmbalangoda, Galle

Rs 650,000 per perch

Negotiable


අම්බලන්ගොඩ බස් පාරට මායිම්ව, සීග්‍ර සංවර්දනයක් සහිත ප්‍රධාන මංසන්ධියක, වෙළඳ සංකීර්ණයකට හෝ නිවාස සංකීර්ණයකට හෝ මංගල වැනි උත්සව ශාලාවකට සුදුසු, දැනට පැරණි ගොඩනැගිල්ලක් සහිත, පර්චස් 24.35 ක ඉඩම විකිණීමට තිබේ.

පිරිසිඳු ඔප්පු
නල ජලය
විදුලිය
පුළුල් මාර්ග

වැඩි විස්තර සඳහා අදම අමරසේන අමතන්න.


Land type:
Commercial
Land size:
24.35 perches
Report this ad

Contact

  • 0777659881

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad