ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට ඇත - ගම්පොල

For sale by Laksitha Jayawickrama 13 Jun 4:56 pmGampola, Kandy

Rs 85,000,000

Negotiable


ගම්පොල නගරයේ Cargills food city,CIB,Keells super යන ආයතන වලට යාබදව පිහිටා ඇති පර්චස් 10ක ප්‍රමානයේ මහල් 4කින් යුත් ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට ඇත.
පෞද්ගලික පංති, වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ආයතන සඳහා ඉතාමත් සුදුසුයි.
# එක් මහලක් වර්ග අඩි 2500
# තෙකලා විදුලිය
# අඩි 15මාර්ගය


Property type:
Building
Address:
8/14,Buwanekaba Road, Gampola.
Size:
2,500 sqft
Report this ad

Contact

  • 0777107891

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad