වල්පොල දුම්රියපලට ආසන්නයෙ අගනා නිවසක්

For sale by Sell fast | Kandana|Jayabima Advertising 4 May 7:41 pmRagama, Gampaha

Rs 4,750,000

වල්පොල බටුවත්ත දුම්රියපොළට මි.700
බටුවත්ත මහා විදුහලට මි.500
නල ජලය
තෙකලා විදුලිය
නිදහස් නිස්කලංක පරිසරය
271 බස් පාර


Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,200.0 sqft
Land size:
10.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0705600872

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Kandana|Jayabima Advertising

Authorized ikman.lk agent in KandanaShare this ad
Promote this ad