විවෘත ගිනි දැල්ලක් නොමැති Gas ලිප

For sale by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books 1 Jul 8:52 pmKadawatha, Gampaha

Rs 8,250

අලුත්ම අලුත්
ජපන් තාක්ෂණය සහිත
විදුරු gas ලිප
පිත්තල බට දෙක

40% Gas ඉතුරු කරයි

තොග සීමා සහිත යී


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0764667351

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in KadawathaShare this ad
Promote this ad

More ads from SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books