විසිතුරු සුභාවික ගල් බෝල

For sale by Sell Fast Bandarakoswatta Thilaka Stores 15 Mar 3:35 pmHettipola, Kurunegala

Rs 55

🌳 නිවාස වල උද්‍යාන අලංකාර කිරීම සඳහා යොදාගන්නවා සුභාවිත ගල්
🌳 සුරතල් මසුන් ඇතිකරන ටැංකිවලට මෙම ස්වභාවික ගල් යොදා ගත හැක
🌳 සියලුම වර්ගයේ මල් පෝච්චි මතුපිට දැමීම සඳහා මෙම ගල් යොදාගැනීමට පුළුවන්
🌳 අපගෙන් ඔබට මෙම ගල් බෝල ඕනෑම ප්‍රමාණයකින් ලබාගැනීමට පුළුවන්
🌳 අපගෙන් ඔබට මෙම ගල් බෝල ඕනෑම හැඩයකින් ලබාගැනීමට පුළුවන් පුළුවන්
🌳 මෙම ස්වභාවික ගල් බෝල වර්ණ කීපයකින් ඇති බැවින් එයද ඔබට සුදුසු පරිදි යොදාගැනීමට පුළුවන්
🌳 මෙම ස්වභාවික ගල් කිලෝ එකක් 1 kg රුපියල් 55 ක වැනි සාධාරණ මිලකට ඔබට අපේ ලබාගැනීමට පුළුවන්
🌳 දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට kuriyar කරනු ලැබේ

☎ වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අමතන්න...

post by :- www.ikman.lk AGENT
Hettipola / B/Koswatta


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0710599238

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast Bandarakoswatta Thilaka Stores

Authorized ikman.lk agent in BandarakoswattaShare this ad
Promote this ad