විශේෂ ණය පහසුකම් වසර 7කට Wagonr FX

For sale by Vehicle Loans MEMBER 8 Dec 1:45 pmBoralesgamuwa, Colombo

Rs 140,000

ලියාපදිංචි නොකල WagonR FX 2017 වාහන සදහා උපරිම ණය මුදලක්.....🚗🏎🚘

(වෙලදපලේ උපරිම ණය මුදල අපෙන් ඔබට)

පහත සදහන් සියළුම විස්තර කියවන්න.

වසර 7 ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුක්ම සමග...
(සීමිත කාලසීමාවක් සදහා පමණයි )

💵 වෙළඳපල වටිනාකම - ලක්ෂ 28
💴 මූලික ගෙවීම - ලක්ෂ 1.40
💵 ණය මුදල - ලක්ෂ 26.60

පහත සදහන් වාරික යටතේ ගෙවීමේ පහසුකම් ලභාගත හැක..

🚗 වසර 7 කට - 55,062 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 6 කට - 59,850 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 5කට - 65,170 (මාසික වාරිකය)
🚗 වසර 4 කට - 75,816 (මාසික වාරිකය)

🔌එක ඇපකරුවෙක් අවශ්‍යවේ
📞 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0777908067

🚗🚗 ANY REGISTERED OR UN REGISTERED VEHICLES🎡 (Toyota Primeo,Gp7,Mazda6,kia sportage,kia sorento,Jeep,Prado150,prado 120 ,Land cruiser ,Nissan xtrail,toyota axio wxb,honda gp5,Gp1,honda gp2,honda gp7,Honda vezel,Honda grace,Toyota kdh,KD 220,honda grace,toyota v8,Suzuki wagonr FX,Suzuki Wagonr FX,Suzuki Wagonr Stingray,nissan leaf,toyota prius,toyota aqua,suzuki grand vitara,Toyota,ford,Benz,BMW520d,BMW 320,BMW 530 Msport,Suzuki Hustler,Japan Alto,Toyota vitz,toyota yaris,Wagonr FX,Wagonr FZ,Wagonr Stingray,Suzuki WagonR,Maruti,Alto,Spacia,korean,kia,
wagonR,XTrail,GP1,GP2,GP5,GP7,specia,Maruti,Alto,Celerio,Kia,Dihatsu,hyhundai,honda shuttle,avenza,Nissan sunny,KDH,dolphin,panda,KWID,renold,yaris,allion,grace,primeo,Land cruiser,ford,smart cab,cs1,cs2,Lancer,dimo batta,mahendra,maximo,rosa bus,couster,Civic,nawara,hilux,yaris,vios,prado 120,prado 150,L200,Ford,swift,110,starlert,panda cross,
premio,allion,bmw,benz,outlander,x1,x5,x trail,leaf,alto,swift,n16,lancer,civic,wagon r,,fb15,FB 16,L200,navara,hilux,every,hijet,viva elite,audi,peugeot,volvo,perodua,jaguar,Wagon R,hijet,toyota V8,mitsubishi v6 axia,prado,tucson,sportage,kia sorento,kdh,fd1,fd3,insight,shuttle,land cruiser,march,vitz,vios,belta,yaris,
Hurry, take a special vehicle loan from us...
Civic,nawara,hilux,yaris,vios,prado 120,prado 150,L200,Ford,swift,110,starlert,panda cross,
premio,allion,bmw,benz,outlander,x1,x5,x trail,leaf,alto,swift,n16,lancer,civic,wagon r,,fb15,FB 16,L200,navara,hilux,every,hijet,viva elite,audi,peugeot,volvo,perodua,jaguar,Wagon R,hijet,toyota V8,mitsubishi v6 axia,prado,tucson,sportage,kia sorento,kdh,fd1,fd3,insight,shuttle,land cruiser,march,vitz,vios,belta,yaris,toyota 141,toyota 121,toyota,honda,mazda,nissan,Kia sorento,Toyota diana,crew cab

🔇 Conditions Apply

📲 CALL FOR MORE DETAILS..


Service type:
Commercial Vehicle Services
Report this ad

Contact

  • 0777908067

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Vehicle Loans

Great Deals. Great ServiceShare this ad
Promote this ad

More ads from Vehicle Loans