වීරා රූෆින් (Weera Roofing, Vira Roof)

For sale by Sivilima Mega Showroom MEMBER31 Aug 5:33 pmNugegoda, Colombo


සාම්ප්‍රදායික සෙවිලි තහඩු හැඩයට ප්‍රියතාවක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකික ඔබට වීරා Roofing නවතම අත්දැකීමක් වනු ඇත. මෙය Polymer නිෂ්පාදනයක් වන අතර එහි මතුපිට විශේෂ සංයෝගයක් වන ASA භාවිතයෙන් නිමවා ඇත. ASA ලේයරය හිරු කිරණ වලට දක්වන ඉහල ප්‍රතිරෝධය නිසා ඔබේ නිවාස තුල රස්නය අවම වේ. ඇස්බැස්ටෝස් මෙන් පිළිකාකාරක අඩංගු නොවන සහ එම රැලි හැඩයෙන්ම වීරා Roofing නිෂ්පාදනය කොට ඇත. මෙය පරිසර හිතකාමී හා බලශක්තිය ඉතුරු කරන අතර 100% දේශීය නිෂ්පාදනයකි.

වීරා Roofing වාසි
✔ දිගුකල් පැවැත්ම
✔ ඕනෑම දිගකින් ලබාගත හැකි වීම
✔ සෞඛ්‍යයට හානිකර පිළිකාකාරක ද්‍රව්‍යය කිසිවක් අඩංගු නොවීම
✔ මල නොබැදීම
✔ රස්නය අවම කිරීම
✔ ජල කාන්දු නොවීම
✔ ශක්තියෙන් ඉහල වීම
✔ වර්ණය වෙනස් නොවීම
✔ වැස්සේ දී අවම ශබ්දය සහිත වීම
✔ ඉතා සැහැල්ලු වීම
✔ සුවිශේෂී මිල සහිත වීම


Service type:
Roofing
Report this ad

Contact

  • 0720400341

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Sivilima Mega Showroom

The Best Solution for Roofing


Share this ad

Promote this ad

More ads from Sivilima Mega Showroom