වගකීම් සහිතව උද්යාන අලංකරණය

For sale by Vinodhya Garden Service MEMBER25 Apr 3:04 pmKaduwela, Colombo

Rs 30

ඔබගේ නිවස, කාර්යාලය, නිවාඩු නිකේතනය ඇතුළු සියලුම ස්ථානයන් වල තණ පිඩලි ඇල්ලීම, බිම් ඇතුරුම් ගල් (interlock paving), විවිධ පැළ වර්ග යොදා උද්යාන අලංකරණය , උසස්ම ප්රමිතියෙන් යුතුව වගකීමක් සහිතව කර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න විනෝද්යා ගාඩ්න් සර්විස් කඩුවෙල

සියලුම තණ පිඩලි වර්ග ඇල්ලීම
විකිනීම හා ප්රවාහනය

පස් යොදා බිම සකස් කිරීම
පස් විකිනීම හා ප්රවාහනය

නියම ප්රමිතියෙන් යුතු බිම් ඇතුරුම් ගල් වර්ග.

ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා එකම වහලක් යටින්.
-


Service type:
Flooring
Report this ad

Contact

  • 0711479733
  • 0777396254

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Vinodhya Garden Service

Garden Service & LandscapeShare this ad
Promote this ad