වෙසක් තොරණ

For sale by Handloom Bags 10 Feb 1:16 pmMirigama, Gampaha

Rs 600,000

මහා කන්හ ජාතක කතාව පිලිබිඹු කරන දර්ශනීය වෙසක් තොරණ ..
උස අඩි 45"
පලල අඩි 45"
දර්ශනීය විදුලි අලෝක රටා සමගින් ..
විදුලි බුබුළු 22000..වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ජෙනට්


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0713691692

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad