වෙසක් කුඩු පතොරම් තොග

For sale by buddika 27 Jan 1:18 amPanadura, Kalutara

Rs 45


බට වලින් සාදන ලද වෙසක් කූඩු පතොරම්
අගල් 6 45/=
අගල් 8 50/=
අගල් 10 60/=
සියල්ල කම්බි වලින් ගැටගසා ඇත. ප්‍රවාහනයට ලොරි පහසුකම් සපයාගත හැක


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0771597392

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads