වෙන්නප්පුව කාමර පහක නිවස විකිණීමට

For sale by Sasindu 13 Oct 6:41 pmWennappuwa, Puttalam

Rs 4,500,000

Negotiable


වෙන්නප්පුව, ගාලවත්ත බණ්ඩිරිප්පුව මොණ්ටිකාලෝ ක්රීීඩා0ගණය අසල අගණා කාමර පහක නිවස විකිණීමට
*තාර දැමූ මාර්ග,
*නිවස වටා තාප්ප
*මුළුතැන්ගෙවල් 02
*ඇතුල සහ පිටත නානකාමර 02
*කාමර 05
*විදුලිය
*නල ජලය
*ගැරේජ් 02
වෙන්නපුව නගරයට විනාඩි 10 දුර ක ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට
මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක


Beds:
5
Baths:
2
House size:
1,800.0 sqft
Land size:
24.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0771572974

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad