වෙළඳ සහායක - නුගේගොඩ

Posted by ODEL PLC Careers MEMBER
52 days

Job location
Colombo
Company / Employer
ODEL PLC
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Wholesale & Retail
Business Function
Sales & Distribution
Maximum age
35
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර :වෙළඳ සහායක-නුගේගොඩ
========================

ඔබේ දියුණුවට අඩිතාලම අපෙන්

# සුදුසුකම් :

• වයස අවුරුදු 18-35 අතර වීම
• අ.පො .ස .(සා/පෙළ ) විභාගට පෙනීසිටීම

# තෝරාගත් ඔබ සඳහා :

• රු. 30,000කට ආසන්න අවම මාසික වැටුපක්
• වාර්ෂික බෝනස් දීමනා
• Sales Commission
• වෛදය රක්ෂණය සහ වෛදය ආධාර
• වාර්ෂික උසස් වීම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සෑම සතියකම සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනවල උදැසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා පහත ලිපිනයේදී පැවැත්වේ.

ODEL ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 475/32,
කෝට්ටේ පාර,
රාජගිරිය
( රාජගිරිය ආයුර්වේද හංදිය - Golden Key අක්ෂි රෝහල අසල )


More ads from ODEL PLC Careers