වෙළඳ සහායක - මොරටුව (K-Zone)

Posted by ODEL PLC Careers MEMBER
50 days

Job location
Colombo
Company / Employer
ODEL | THE DEPARTMENT STORE |
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Wholesale & Retail
Business Function
Sales & Distribution
Role / Designation
Sales Assistant
Maximum age
35
Gender preference
Any
Application deadline
2019-01-31
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර : වෙළඳ සහායක - මොරටුව (K-Zone)
================================

ඔබේ දියුණුවට අඩිතාලම අපෙන්,,,,,

# සුදුසුකම් :

• වයස අවුරුදු 18-35 අතර වීම
• අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගට පෙනී සිටීම

# ප්‍රතිලාභ :

• රු. 30,000 කට වැඩි අවම මාසික වැටුපක්
• වාර්ෂික බෝනස් දීමනා
• Sales Commission
• වෛද්‍ය රක්‍ෂණය සහ වෛද්‍ය ආධාර
• වාර්ෂික උසස් වීම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සෑම සතියකම සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනවල උදැසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා පහත ලිපිනයේදී පැවැත්වේ.

ODEL ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 475/32,
කෝට්ටේ පාර,
රාජගිරිය
( රාජගිරිය ආයුර්වේද හංදිය - Golden Key අක්ෂි රෝහල අසල )

https://ikman.lk/odel-plc


More ads from ODEL PLC Careers