වෙළඳ සහායක - කොළඹ 02

Posted by ODEL PLC Careers MEMBER
11 days

Job location
Colombo
Company / Employer
ODEL PLC
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Others
Business Function
Sales & Distribution
Required experience (years)
0

About the role

වෙළඳ සහායක-කොළඹ 02
==================

ඔබේ දියුණුවට අඩිතාලම අපෙන්

සුදුසුකම් :
• වයස අවුරුදු 18-35 අතර වීම
• අ.පො .ස .(සා/පෙළ ) විභාගට පෙනීසිටීම

තෝරාගත් ඔබ සඳහා
• රු. 30,000කට වැඩි අවම මාසික වැටුපක්
• වාර්ෂික බෝනස් දීමනා
• Sales comissson
• වෛදය රක්ෂණය සහ වෛදය ආධාර
• වාර්ෂික උසස් වීම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සෑම සතියකම සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනවල උදැසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා පහත ලිපිනයේදී පැවැත්වේ.

ODEL ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 475/32,
කෝට්ටේ පාර,
රාජගිරිය.
( රාජගිරිය ආයුර්වේද හංදිය - Golden Key අක්ෂි රෝහල අසල )

Geo Location : https://goo.gl/maps/tAqgWcQgG5P2

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අප අමතන්න.

https://ikman.lk/odel-plc


More ads from ODEL PLC Careers