වෙළද සෙවිකාවක් - කුණ්ඩසාලේ

Posted by EraNda Rathanayake
42 days

Job location
Kandy
Company / Employer
Sriyani Motors Menikhinna
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Automobiles
Business Function
Sales & Distribution
Educational specialization
Marketing & Sales
Gender preference
Female
Skills
Communication must be perfect
Required experience (years)
1

About the role

SRIYANI MOTORS
No.23/B, Kirimetiya Road, Menikhinna
මොටර් සයිකල්, ත්‍රි රොද රථ සහ පා පැදි අමතර කොටස් අලෙවිය සදහා අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත් ගැහැණු ළමයෙකු වෙළද සේවිකාවක ලෙස බදවා ගනු ලැබේ...
වයස අවුරුදු 18-26 අතර පමනි...


Similar ads