වෙළද සේවිකා - ගාල්ල

Posted by Southern Communication
20 days

Job location
Galle
Company / Employer
සදර්න් කොමියුනිකේෂන්
Job type
Full Time
Industry
IT & Telecom
Business Function
IT & Telecom
Salary (per month)
Rs 12,000 - 15,000
Total vacancies
1
Required experience (years)
0

About the role

ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්යාුලය ඉදිරිපිට පිහිටි කොමියුනිකේෂන් එකට
පරිගණක දැනුම ඇති ගැහැනු ළමයෙකු සේවයට අවශ්යයයි.
දක්ෂතාවය මත වැටුප.
(ටයිප්සෙටින්, පොටෝකොපි, ලැමිනේටින්, බයින්ඩින්, රීලෝඩ්, ෆැක්ස්)
සේවා කාලය - සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා උදෑසන 6.30 සිට සවස 3.00 දක්වා. ඉරිදා 9.00 සිට 4.00 දක්වා
සෙනසුරාදා හා පොහෝ දින නිවාඩුයි.
ගැටළුවක් ඇතොත් සාකච්ඡා කරගත හැක.
සදර්න් කොමියුනිකේෂන්


Similar ads