වෙබ් සයිට්

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER 2 Sep 3:44 pmKotte, Colombo

Rs 85,000

Negotiable


ඕබටත් classified Ads දාන්න පුලුවන් වෙබ් සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගැනීමට අවශ්‍යයද ?

එසේනම් අදම අපව අමතන්න.
ඉතාමත් පහසු මිලකට classified Ads website එකක් ඔබත් අප සමග එකතු වී සාදා ගන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න...
www.novatechzone.com


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

  • 0115812710
  • 0776485039
  • 0714126559

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad